Zola
Zola
Ulaşım

Ulaşım

Ulaşım

Ulaşım

Konya Türkiye’nin merkezinde bulunmasından ötürü Ulaşım imkanları bakımından çok avantajlı bir konuma sahiptir. Konya ili ülkemizin ana ulaşımını sağlayan doğu-batı ve kuzey-güney yönlerinde uzanan karayolu bağlantıları ile önemli bir kavşak noktası halindedir. İlin, kuzey komşusu olan Ankara ile bağlantısı, Konya’dan başlayan ve Cihanbeyli ile Kulu İlçe merkezlerinden geçerek başkente ulaşan yol ile sağlanmaktadır. Konya ilini güney kıyılarına en kısa mesafeden bağlayan Konya-Seydişehir-Antalya yolunun 1996 yılında trafiğe açılmasıyla, ilin trafik yükünde önemli artışlar meydana gelmiştir.

Yozgat’ın Boğazlıyan ilçesi Türkiye’nin coğrafi merkezi olarak kabul edilir. İllerin nüfusları göz önüne alındığında ağırlıklı merkez buranın daha batısında yer almaktadır. Zaman içerisinde hareketlilik gösteren ağırlıklı merkez bugün tahminen Konya’nın Kulu ilçesi civarındadır. Ekonomik büyüklükler de eklendiğinde ağırlık merkezinin biraz daha kuzeybatıda, Ankara’nın Gölbaşı ilçesi dolaylarında yer alacağını söyleyebiliriz. Konya ili bu ağırlık merkezlerinin yaklaşık 200 km güneyinde, Kuzey-Güney aksında D715 (Ankara-Konya-Antalya) yolu ile Doğu- Batı aksında D300 (Aksaray-Konya-Afyon) karayollarının kesişiminde yer almaktadır.

  1. Kara Yolu Ulaşımı

Konya, gerek yüzölçümünün genişliği ve gerekse ülke içindeki coğrafi konumu itibarıyla yol uzunluğu en fazla olan illerimizdendir. İl’de 3000 kilometreden fazla il ve devlet yolu ile bu alanda 1. sıradadır.

Konya – İstanbul : 662 km

Konya – Ankara : 258 km

Konya-İzmir: 550 km

Konya – Antalya : 322 km

Konya – Mersin : 348 km

Konya'nın karayolu ile ulaşılabilirliğini artıracak dört büyük projenin yapım çalışmaları devam etmektedir. Mesafeyi 50 km, ulaşım süresini ise yaklaşık bir saat kısaltacak Yeni Konya-Antalya yolu, Konya'nın güney ilçelerini Akdeniz'e bağlayan Taşkent-Alanya yolu, Konya-Karaman-Mersin yolu yenileme çalışması ve 120km'lik Konya çevre yolunun önümüzdeki dönemlerde tamamlanması beklenmektedir. Çevre yolunun ilk etabı tamamlanmıştır.

Afyon-Konya-Pozantı yolu aynı zamanda TEM ve E-Road (E981) atamasına sahip olup, Ankara-Antalya yolu ise TRACECA ağına dâhil edilmiştir. Konya, Afyon üzerinden E96,Pozantı ve Kulu üzerinden E-90 yollarına bağlanmaktadır; Konya bu sayede Mersin limanına erişim sağlamaktadır.

 

  1. Demiryolu Ulaşımı

1898 beri Konya’nın demir yolu bağlantısı faaldir. Konya’dan geçen trenler; Toros Ekspresi, İç Anadolu Mavi Treni ve Meram Ekspresidir. Demiryolu ulaşımında en önemli çalışma, başarıyla bitirilmiş olan ve halen hizmet veren Konya-Ankara arası hızlı tren projesidir. Bu projenin 2011 yılında tamamlanmasıyla, Konya-Ankara arası ulaşım süresi 1 saat 40 dakikaya inmiş ve Konya demiryolu ulaşımında önemli ilerleme kaydedilmiştir. 2013 yılında ise Konya-Eskişehir arası hızlı tren seferleri başlamıştır. 2015 yılında ise Konya-İstanbul hızlı tren seferleri başlamıştır.

Konya’ya Ankara’dan hızlı tren bağlantısı olmakla beraber yük taşımacılığında kullanılmamaktadır.

Konya’yı Mersin ve Antalya’ya ulaştıracak Yüksek Hızlı Tren çalışmaları devam etmektedir.

Konya-Karaman arası demiryolu 102 kilometredir. Karaman-Taşucu limanı arasında yapılması planlanan demiryolu ise 160 kilometre olarak düşünülmektedir. Konya-Mersin arasındaki mevcut demiryolu ise 388 kilometredir.

 

  1. Hava Yolu Ulaşımı

Hava yolu ulaşımı, 3. Ana Jet Üs Komutanlığına ait askeri havaalanına ilave edilen sivil tesislerle sağlanmaktadır. Konya-İstanbul arasında çeşitli şirketlerin tarifeli uçak seferleri bulunmaktadır. Konya-İstanbul arasında her gün karşılıklı 11 sefer düzenlenmekte, yaz aylarında ise Amsterdam, Kopenhag, Oslo, Düsseldorf, Stuttgart, Rotterdam gibi Avrupa kentlerine doğudan uçuş imkanı sağlanmaktadır.


Konya Lojistik Köyü Projesi

Konya’da bir lojistik merkez kurulması amacıyla 2010 yılında çalışmalara başlanmıştır.

TCDD verilerine göre, Konya Lojistik Köyü’nün faaliyete geçmesi ile Konya için mevcut durumda yaklaşık 634.000 ton/yıl olan taşıma miktarının, 1.679.000 ton/yıla çıkması hedeflenmektedir. Konya Lojistik Köyünden Konya sanayisi ve tarımı için önemli mamul ve ürünlerin taşımasının yapılması planlanmaktadır. Bu ürünlerin ulusal ve uluslararası pazarlarda fiyat, hız ve kalite konusunda rekabet edebilme söz konusu lojistik ile mümkün olabilecektir.

Konya Organize Sanayi Bölgesi ve diğer organize sanayi bölgeleri ve sanayilerine yakın bölgeye kurulacak olan lojistik köyün aktif bir şekilde kullanımını sağlamak, işletmeleri lojistik köyü kullanmaya teşvik etmek ve Konya Organize Sanayi bölgesinde üretilen başta ağır sanayi ürünleri olmak üzere diğer ürünlerin taşınmasını kolaylaştırmak için lojistik köy ile Konya Organize Sanayi Bölgesi’nin optimum kullanımına imkan sağlaması gerekmektedir.

Kayacık mevkiinde 2017 yılında temeli atılan merkezin konteyner sahalarının betonlanması tamamlanmıştır. Yaklaşık 1 milyon m2 alana sahip olacak merkezin 2020 yılı sonunda tamamlanması planlanmaktadır.

   Konya Lojistik Köyü’nün devreye girmesi ile verilecek hizmetler şu şekilde özetlenebilir:
- Taşıma modları arasında geçiş sağlanmış olacaktır.
- Intermodal transfer ve operasyonların yapılması sağlanacaktır.
- Yükleme, boşaltma, elleçleme ve tartı hizmetleri verilecektir.
- Depolama ve ambarlama hizmetleri verilecektir.
- Gümrük hizmetleri verilecektir.
- Park hizmetleri verilecektir.

Kaynak: www.konyadayatirim.gov.tr