Zola
Zola
Kültür ve Turizm

Kültür ve Turizm

Kültür ve Turizm

Kültür ve Turizm

Konya farklı kültürlerden pek çok farklı medeniyete beşiklik ederek Dünya tarihi içinde kendisine önemli bir yer tutmuştur. Dünyanın en eski yerleşim merkezlerinden birine ev sahipliği yapan Konya, Hristiyanlık için önemli inaç merkezlerini de barındırmaktadır. İnanç turizminde önemli merkezlerden biri olmayı hedefleyen Konya, kültür turizminde de önemli bir potansiyele sahiptir. Sille, Aya Elena Kilisesi, Kilistra Antik Kenti, Eflatunpınar Hitit anıtı, Çatalhöyük, Karahöyük, İvriz Kaya Kabartmaları, Bolat, Nekropol ve Bouleterion gibi önemli tarihi değerler Konya’nın kültür turizmi açısından potansiyelini göstermektedir.

            Konya’nın geleneksel el sanatları ve folklorik değerleri de kültür turizmi için önemli bir boyutu temsil etmektedir. Konya’da keçecilik, halıcılık, kaşıkçılık, tüfekçilik, testicilik, çinicilik ve Hat sanatı gibi el sanatları yabancı turistlerin ilgisini cezbetmektedir. Ayrıca semah, folklor ve tasavvuf musikisi de Konya’nın başlıca folklorik değerlerini oluşturmaktadır.

Konya çok çeşitli uygarlıklara ev sahipliği yapmış, M.Ö. 7000 yılına kadar giden bir tarihin izlerini taşımaktadır. Ören yerleri, tarihi ve doğal sit alanları, mağaraları ve sivil mimari örnekleriyle zengin bir tarihi mirasa sahiptir.

Selçuklu Devleti’ne başkentlik yapan Konya, Hz. Mevlana ve Nasrettin Hoca gibi dünya çapında tanınan şahsiyetleri nedeniyle önemli bir turizm noktası olma yolunda ilerlemektedir .

İlimizde 7’si 5 yıldızlı olmak üzere 135 otelde 14.000’den fazla yatak kapasitesi mevcuttur. Ayrıca Turizm İşletme Belgesi’ne sahip 150’den fazla turizm seyahat acentesi vardır.

Konya merkezinde 16 (Mevlana, Karatay Çini eserleri, İnceminare, Sırçalı Medrese, Atatürk, Etnografya ve Arkeoloji Müzeleri, Konya Panorama Müzesi, Sille Müzesi, Aya Eleni Müzesi, Zaman Müzesi, İl Eğitim Tarihi Müzesi, Koyunoğlu Müzesi, Sahip ata Vakıf Müzesi, İstiklal Harbi Şehitleri abidesi Müzesi, Mezar Taşları Müzesi ) , ilçelerde 5 (Çatalhöyük Örenyeri Müzesi, Ereğli Müzesi, Akşehir Batı Cephesi Karargâhı Müzesi, Akşehir Nasreddin Hoca Etnoğrafya ve Arkeoloji Müzesi, Akşehir Taş Medrese ve Taş eserler Müzesi) olmak üzere toplam 21 müze bulunmaktadır. Mevlana Müzesi 2019 yılında 3,6 milyondan fazla ziyaretçi ile Türkiye’de en çok ziyaret edilen 2. müze olmuştur. 

            İlimiz sınırları içinde yer alan Çatalhöyük Neoloitik Kenti UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'nde gösterilmektedir. Yine Konya ili sınırlarındaki 5 merkez ise (Eşrefoğlu Camii, Konya - Selçuklu Başkenti, Anadolu Selçuklu Medreseleri, Eflatunpınar: Hitit Su Anıtı ve Tuz Gölü Özel Çevre Koruma Alanı) Dünya Kültür Mirasi Geçici Listesi'nde bulunmaktadır. Ayrıca UNESCO İnsanlığın Sözlü ve Somut Olmayan Kültürel Mirası Başyapıtları Programı çerçevesinde 2005 yılında Başyapıt olarak ilan edilen Mevlevî Semâ Töreni, 2008 Yılında UNESCO İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Mirasının Temsili Listesi’ne girmiştir.

            İlimizde ulusal kültürümüzün korunduğu yazma eserler kütüphanesi olarak, Bölge Yazma Eserler Kütüphanesi ve Yusufağa Yazma Eserler Kütüphanesi bulunmaktadır. Bu kütüphanelerde 18.118 adet el yazması, 73.503 adet matbu olmak üzere toplam 91.621 adet kitap bulunmaktadır.

            Türkiye Turizm Stratejisi Eylem Planı’nda belirtildiği gibi inanç turizmi bölgemizde öne çıkmaktadır. Doğa turizmi, mağara turizmi, sağlık turizmi, av turizmi, ve kongre turizmi için sahip olduğu potansiyeli de değerlendirildiğinde bölgemizin turzim alanında ne kadar ilerleyebileceği anlaşılmaktadır.

            Türkiye’nin en büyük tatlı su gölü olma özelliğini taşıyan Beyşehir Gölü de doğa ve av turizmi açısından Türkiye’nin önde gelen merkezleri arasında yer almaktadır. 30’dan fazla adanın bulunduğu Beyşehir Gölü ve çevresinin yatırımlar ve etkin tanıtımla doğa turizminin gelecekteki önemli merkezlerinden biri olması beklenmektedir.

            Bölgenin Toros Dağlarında bulunan ilçeleri ve bunların yaylaları tabiat ve dağ yürüyüşleri ile dağ sporlarına son derece uygun yerlerdir. Ayrıca dağlık ve ormanlık bölgelerde av turizmi potansiyelleri bulunmakta ve bölgenin bir kısmında yabancı turistlerce av turizmi amaçlı ziyaretler gerçekleştirilmektedir.

            Mağara turizmi açısından önemli bir potansiyeli barındıran bölgede, Balatini Mağarası, Körükini Mağarası, Suluin Mağarası, Sakaltutan Mağarası, Susuz Mağarası, Tınaztepe Mağarası, Pınarbaşı Mağarası, İncesu Mağarası, mağara bölgenin diğer doğal güzellikleri arasındadır.

            Bölgede doğa turizmi kapsamında değerlendirilen kuş gözlemciliğine uygun önemli alanlar bulunmaktadır. Tuz Gölü’nün bölge içinde kalan kesimi ise; dünyanın en büyük flamingo kolonilerine sahiptir. Ayrıca bölgede fauna açısından, Çevre Müdürlükleri tarafından, Konya ilinde bulunan Bozdağ dağında yaban koyunları, Karaman ilinde bulunan Karadağ’da ise, yılkı atları koruma altına alınan alanlar olup oluşturulacak seyir kuleleri ile bu bölgeler de turizme kazandırılmalıdır.

            Önemli bir jeotermal kuşak üzerinde yer alan Türkiye, kaynak zenginliği ve potansiyeli açısından dünyada ilk yedi ülke arasına girmektedir. Sıcaklıkları 20oC – 100oC arasında değişebilen 1.000’in üzerinde kaynak bulunmaktadır. Bu kaynaklardan 200’ün üzerinde termal merkez oluşturulmuştur. Bu merkezlerden bir tanesi de Konya’nın Ilgın ilçesinde bulunmaktadır ve alternatif turizmde öne çıkmaktadır.

            Geleneksel el sanatları ve folklorik değerler de kültür turizminin bir parçası olup, Türkiye Turizm Stratejisi 2023’te güçlü bir turizm güzergahı ve bölgesel varış noktası oluşturulması ile bu bölgeler içinde zayıf kalan yerleşmelerin kültür, el sanatları, yeme-içme tesisleri ve konaklama imkanları ile güçlenmeleri gerektiği belirtilmiştir. Bu anlamda; bölgede keçecilik, halıcılık, kaşıkçılık, tüfekçilik, testicilik, çinicilik, el yapımı araç-gereçler ve hat sanatı gibi el sanatlarına yönelik potansiyeller değerlendirilmelidir. Sema, folklor ve tasavvuf musikisi, Mevlana, Yunus Emre ve Nasrettin Hoca da bölgenin başlıca folklorik değerlerini oluşturmaktadır.

Kaynak: TUİK, Konya İl Kültür Turizm Müdürlüğü