Zola
Zola
Ekonomi

Ekonomi

Ekonomi

Ekonomi

Konya, 45.000 KOBİ’ye ev sahipliği yapan bir KOBİ Başkentidir. Türkiye’nin tahıl ambarıdır Un, tuz, şeker üretimde Türkiye birincisidir. Birincil alüminyum madeninin Türkiye’de çıkarıldığı tek ildir. Önde gelen gelişmiş sektörleri, makine imalatı, otomotiv yan sanayi, ana metal, tarım alet ve makineleri imalatı, gıda sanayi, ayakkabıcılık, araç üstü ekipmanları ve diğer benzeri sektörlerdir Tarımsal makine ve ekipman üretiminde Türkiye lideridir. Metal işlemede Türkiye pazarının %45’ine hâkimdir. Araç üstü ekipmanda Türkiye pazarının %70’ine sahiptir. Savunma sanayisinde Türkiye’de ilk beştedir. 2019’da 2 milyar dolarlık ihracatla Türkiye 12.’sidir. Konya ihracatı 36 ilimizin toplamından fazladır. 170 ten fazla ülkeye ihracat yapılmaktadır. 2000 den fazla kayıtlı ihracatçıya sahiptir. İmalat sanayi ihracat payının toplam ihracat içerisindeki payı %95’tir. İhracatta ilk 5 ülke: Irak, Almanya, İtalya, ABD ve Rusya'dır. 2000’den 2019’a yapılan ihracat rakamı 23 kat büyürken kayıtlı ihracatçı firma sayısı 6 kat artış göstermiştir. 2019’da 877,5 milyon dolar ithalat yaparak Türkiye 18.'sidir. 2019 yılında Konya’ya 110 ülkeden ithalat yapılmıştır. Konya’da il merkezinde kayıtlı ithalatçı firması sayısı 1.419’dur. Konya imalat sanayi ithalatının, toplam ithalat içindeki payı %66’dır. İthalatta ilk 5 ülke: Rusya, Çin, Ukrayna, Almanya ve İtalya'dır. Konya’nın dış ticaret fazlası yaklaşık 1,15 milyar dolardır. En fazla dış ticaret fazlası veren 6.il konumundadır. İhracatın ithalatı karşılama oranı ise%228’dir. İngiltere, ABD ve Kanada'nın yanı sıra, Almanya, Belçika, Fransa, İspanya ve İtalya’nın da aralarında bulunduğu 24 AB ülkesine dış ticaret fazlası vermektedir. En fazla dış ticaret fazlası verdiği 5 ülke: Irak, Almanya, ABD, Cezayir ve İtalya'dır. En fazla dış ticaret açığı verdiği 5 ülke: Çin, Rusya, Ukrayna, Tayvan ve Moldova'dır. 2019 yılı sonu itibariyle Konya’da 194 adet teşvik belgesi düzenlenmiştir ve Türkiye’de 7. sıradadır. Konya’da 2019 yılında teşvik belgeleri kapsamında toplamda belirtilen sabit yatırım tutarı yaklaşık 8 milyar TL olup bu tutarla Türkiye’de 3.sırada yer almaktadır. Belirtilen sabit yatırım tutarında Konya’nın Türkiye’de payı %5,9’dur. Konya’da 2019 yılında teşvik belgeleri kapsamında belirtilen istihdam sayısı 5.172 kişi olup bu rakamla Türkiye’de 12. sırada yer almaktadır. İSO’nun Türkiye genelinde düzenlediği ilk 500’e giren firma sıralamasında 6 Konya firması (2018), İSO’nun Türkiye genelinde düzenlediği ikinci 500’e giren firma sıralamasında 15 Konya firması (2018), 2019 yılı itibariyle Konya’da 54 ülkeden 385 yabancı sermayeli firma bulunmaktadır. Konya'nın Türkiye'deki payı binde 5,1'dir. Konya'da en fazla yabancı sermayeli firmaya sahip ülke 106 firma ile Suriye’dir. Toplam içerisindeki payı ise %27,5’tir. Suriyeli 84 firmadan 90’ının son 6 yılda giriş yaptığı görülmektedir. En fazla yabancı sermayeli firmaya sahip 2. ülke 33 firma ile Almanya; 3. ülke ise 29 firma ile Irak’tır. 2019 yılında giriş yapan yabancı sermayeli firma sayısı 45’tir. Konya'nın 9 tane organize sanayi bölgesi ve 2 teknoloji geliştirme bölgesi ile gelişmiş bir sanayi altyapısı vardır. Marka tescilinde 2.041 tescil ile Türkiye yedincisidir (2019). Patent tescilinde 46 tescil ile Türkiye altıncısıdır  (2019). Faydalı model tescilinde 33 tescil ile Türkiye beşincisidir (2019). Tasarım tescilinde 1.419 tescil ile Türkiye yedincisidir (2019). İstihdam oranı %52,1 (Konya-Karaman Bölgesi) (2018). Toplam işgücüne katılım oranı %50,7 (Konya-Karaman Bölgesi) (2018). Toplam İşsizlik oranı %5,9 (Konya-Karaman Bölgesi) (2018).